RSS

Sfânta Euharistie între mit şi realitate

23 aug.

Răspunsuri la întrebări esenţiale

 1.     Întrebare: Ce este Sfânta Euharistie?
Răspuns: Sfânta Euharistie este Taina prin care, sub forma pâinii şi a vinului, ne împărtăşim în mod real cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos prezente prin prefacerea elementelor la Sfânta Liturghie. Sfânta Euharistie este ceea ce înţelegem în general prin ,,Sfintele Daruri”,,,Dumnezeieştile Taine” ,,Sfânta Cuminecătură”, ,,Sfânta Împărtăşanie” sau ,,Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos”. Cuvântul ,,Euharistie” vine din limba greacă şi înseamnă  ,,mulţumire”. Este cea mai importantă dintre Sfintele Taine, în sensul că, dacă prin celelalte Taine creştinul primeşte harul divin într-un sens limitat, prin Sfânta Împărtăşanie primeşte Însuşi Izvorul harului, care este Hristos.
     Sfânta Euharistie formează centrul vieţii noastre duhovniceşti. Fără de aceasta nu putem avea viaţa în Hristos, nu ne putem mântui. Căci aşa ne spune Mântuitorul: ,,De nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi de nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţa întru voi” (Ioan 6, 53). Hrănindu-ne cu Hristos prin Sfintele Taine creştem duhovniceşte şi putem astfel deveni una cu El. Aşadar, Sfânta Împărtăşanie este adevărată mâncare şi adevărată băutură pentru suflet, care ni se dă „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci“. Aşa cum trupul nu poate trăi fără mâncare şi fără băutură, nici sufletul nu poate trăi cu adevărat fără Sfânta Împărtăşanie.
     Euharistia este cea mai mare taină: ,,Mai încolo de ea nu se poate merge, nici nu se mai poate adăuga ceva”, aflăm la Sfântul Nicolae Cabasila în cartea sa ,,Despre viaţa în Hristos”. Este Taina prin excelenţă a Bisericii, căci ,,Sfintele Taine sunt Trupul şi Sângele Domnului, dar sunt totodată hrana şi băutura cea adevărată a Bisericii lui Hristos; iar prin împărtăşire, nu Biserica le preface pe ele în trup omenesc, ca pe oricare altă hrană, ci Biserica se preface în ele”.
      Prin Sfintele Taine, Hristos ne uneşte cu sine şi ne împarte darurile Sale cele bogate, după vrednicia şi după măsura curăţiei fiecăruia. Unirea sufletelor cu Hristos trebuie să fie necurmată (continuă) pentru a avea odihnă deplină, căci ,,după cum ochiul nu poate să vadă fără lumină, tot aşa nici sufletele nu pot vieţui şi nu pot avea pace adevărată fără Hristos”. Chiar după Botez, dacă cel ce s-a unit n-a rămas în unire cu El, ,,acela este tot vrăjmaş şi nepărtăş la bunurile cele dumnezeieşti”. Însă, tot aşa,,Dumnezeu Se îndură de orice om care poartă chipul Unuia-Născut şi care mănâncă Trupul Lui şi se face un duh cu El; fără de acestea, orice om rămâne tot omul cel vechi, cel urât de Dumnezeu şi neavând nimic în comun cu El”.
2.    Întrebare: Este deplină participarea noastră la Sfânta Liturghie dacă nu ne împărtăşim?
3.    Întrebare: Care sunt temeiurile ortodoxe pentru o împărtăşire continuă cu Sfintele Taine?
4.     Întrebare: Cum putem să ne împărtăşim cu vrednicie?
5.    Întrebare: Care este legătura dintre Spovedanie şi Euharistie? Este obligatoriu să ne spovedim de fiecare dată când ne împărtăşim?
6.    Întrebare: Cum trebuie să postim înainte de a ne împărtăşi? Care este postirea euharistică?
7.    Întrebare: Cum trebuie să se pregătească cei căsătoriţi pentru împărtăşire?
8.     Întrebare: Cum ne pregătim înainte de împărtăşire?
9.    Întrebare: Este datoare mama să-şi împărtăşească des copiii? Cum se pregătesc copiii pentru împărtăşire?
10.     Întrebare: Ce păcate ne opresc de la împărtăşirea cu Sfintele Taine? Cei stăpâniţi de patimi se pot împărtăşi?
11.    Întrebare: Care sunt consecinţele abţinerii de la Sfintele Taine?
12.     Întrebare: Cât de des trebuie să ne împărtăşim?
13.     Întrebare: Putem primi Sfânta Împărtăşanie dacă ne ştim păcătoşi?
14.     Întrebare: Putem să ne împărtăşim de Hristos şi în alte chipuri, altele decât prin Sfânta Euharistie?
15.     Întrebare: Se pot transmite boli prin Sfânta Euharistie?
16.     Întrebare: Există posibilitatea ca cei ce se împărtăşesc des să facă sminteală printre cei care se împărtăşesc rar sau la soroace (cele 4 posturi, la 40 de zile, o dată pe an)?
17.    Întrebare: Cei vii se pot împărtăşi cu Trupul şi Sângele lui Hristos prin scoaterea miridelor la Proscomidie? Dar cei adormiţi?
18.    Întrebare: Cum ne unim cu Hristos şi cu Biserica prin împărtăşirea cu Sfintele Taine?
19.    Întrebare: Ce facem dacă duhovnicul nu este de acord cu împărtăşirea continuă?
Vă aştept cu toată dragostea să răspundem împreună acestor întrebări (şi a altora propuse de dumneavoastră) pe linia împărtăşirii continue, având ca puncte de reper: texte patristice, studii, articole ortodoxe, exemple din viaţa personală… Îmi doresc, ca împreună, prin voia lui Dumnezeu şi lucrarea noastră să alcătuim un ghid/minicatehism care să răpundă nevoilor duhovniceşti a creştinilor dornici de o legătură continuă şi sănătoasă cu Hristos prin împărtăşirea sistematică cu Sfintele Taine.
17.07.2013
Pr. Claudiu/redescoperireasfinteieuharistii blog/

Reclame
 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: