RSS

NU CIPURILOR..

10 Dec

carte-electronica-de-identitate_refuz1De la 1 aprilie 2014, toate actele de identitate se vor schimba Vom avea buletin cu CIP! Ordonanţa noilor buletine a fost adoptată de Camera Deputaţilor, care este şi for decizional, ea urmînd să fie promulgată de preşedinte. După ce a primit aviz negativ de la Comisia pentru Drepturile Omului, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei ce vizează introducerea noilor buletine a trecut la alte comisii parlamentare. Conform formei finale, pînă la 31 martie 2014, trebuie să fie realizat proiectul-pilot pentru eliberarea noilor acte. Practic, noile buletine vor con­ţine un CIP cu date încorporate şi elemente de securitate, care să garanteze cu privire la confiden­ţia­litatea datelor înscrise. În a­ces­te CIP-uri, vor fi incluse şi am­prentele a două degete şi multe alte date, mai ales care ţin de să­nătatea posesorului şi grupa sanguină. Fiecare astfel de act va fi însoţit, cel mai probabil, şi de un PIN care să nu permită utilizarea actului, fără introducerea codului de către posesor. Valabilitate diferită Prin noua lege, se propune ca, în cazul în care solicitarea pentru eliberarea unui act de identitate se face ca urmare a expirării valabi­li­tăţii acestuia, ţinînd cont şi de de­claraţia pe proprie răspundere con­ţinută în formularul – tip de ce­rere, solicitantul să nu mai fie o­bligat să aducă şi înscrisuri dove­ditoare, actul expirat sau care ur­mează să expire fiind suficient. Un alt amendament se referă la arti­co­lul ce vizează durata de vala­bilitate a actelor de identitate. Ast­fel, vom avea buletine cu o valabi­litate de 4,7 sau 10 an, şi nelimi­tată pentru persoanele ce au mai mult de 55 de ani. De asemenea, vor apărea şi datele cu caracter vizibil, care există şi în prezent: nu­mele şi prenumele titularului, se­xul, cetăţenia, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografă a titularului, imaginea facială, CNP-ul şi adresa de domiciliu. Amprente de la două degete Noile cărţi electronice de iden­titate, care vor conţine mai multe elemente de particularizare, vor fi puse în circulaţie începînd cu 1 aprilie 2014, prevede un proiect de HG al Ministerului Adminis­traţiei şi Internelor (MAI). Printre caracteristicile noi, se află şi spe­cificarea prenumelui părinţilor, dar şi amprentele a două degete. În a­fară de aceste elemente, noile cărţi de identitate electronice vor mai conţine şi datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olo­grafe a titularului, prenumele pă­rin­ţilor titularului, date biometrice ale titularului, constînd în imagi­nea facială şi imaginile impresiu­nilor papilare (amprente) a două degete. „Cartea de identitate va a­vea încorporat un CIP cu interfaţă contact, iar cartea electronică de identitate (CEI) şi cartea electroni­că provizorie vor avea încorporate un CIP cu dublă interfaţă, cu con­tact şi contactless. CIP-urile includ microcontrolere integrate, cu ca­pa­bilităţi de procesare criptogra­fică, memorie internă şi au imple­mentate intern măsuri de protecţie avansată împotriva accesului ne­au­torizat şi a copierii/alterării infor­maţiilor conţinute. Asigurarea con­fi­denţialităţii datelor transmise/pri­mite între CEI/CER şi cititor se fa­ce prin utilizarea metodelor crip­to­grafice şi/sau a unei infrastruc­turi de chei publice“, se arată în no­ta de fundamentare a proiec­tului. Ac­cesul la datele necesare creării semnăturilor digitale va fi permis numai după o validare su­plimen­tară de către titularul CEI, cum ar fi un număr personal de identifica­re (PIN). Procedurile de preluare a datelor biometrice pentru emite­rea cărţii electronice de identitate se realizează numai în prezenţa ti­tularului, la sediul serviciilor pu­blice comunitare de evidenţă a per­soanelor sau al Direcţiei, cu excepţia situaţiei în care persoana este netransportabilă, respectiv la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular care înregistrea­ză cererea pentru eliberarea cărţii electronice de identitate. Noile ac­te se vor elibera conţinînd am­pren­tele digitale, numai la solicitarea persoanei interesate, în varianta în care aceasta consideră că răs­punde intereselor sale. Există şi oameni care nu privesc cu ochi buni expansiunea pe care au luat-o cipurile în viaţa noastră. Unii chiar le refuză cu încăpăţînare, considerînd că aceasta este o intruziune extrem de brutală în existenţa lor. Ce conţine Memoria inclusă în CIP va avea trei zone: zona de date cu caracter personal, zona de date biometrice (la care accesul se face nu­mai pe baza unor certificate digitale eliberate de statul român) şi zona de certificate şi cer­tificate calificate, ce reprezintă „o carte de i­dentitate“ virtuală, care permite identificarea în mediul electronic. Imaginile impresiunilor pa­pi­lare colectate pentru eliberarea cărţii e­lectronice de identitate şi stocate în Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoa­ne­lor se şterg prin procedură automată, imediat după ridicarea cărţii electronice de identitate sau, dacă n-a fost ridicată, cel tîrziu la împli­nirea unui termen de 3 luni de la data progra­mată pentru eliberarea acesteia. Foarte im­portant este şi faptul că, pe acest nou tip de act de identitate, ar putea fi introduse şi datele pe care ar urma să le conţină cardul naţional de asigurări sociale şi de sănătate şi ar fi un fel de document 2 în 1, fără a se mai cheltui alţi bani pentru elaborarea acelui card. Tre­buie ca, de la 1 aprilie, să se treacă la o intro­ducere a proiectului-pilot, într-un singur judeţ, pentru a se vedea exact cum ar funcţiona un astfel de document de identitate.

 

Un răspuns la „NU CIPURILOR..

  1. trandafir bogdan george

    19/12/2013 at 21:10

    Doamne,si nu ne duce pe noi in ispita

     

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: